No Picture

Thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học do bão số 11

14/10/2013 admin 0

Để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên, Ban giám hiệu Nhà trường quyết định cho học sinh sinh viên nghỉ học tại trường, thực tập và trực tại các bệnh viện và trung tâm y tế bắt đầu từ 13 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2013 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2013.