Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình đào tạo kỹ thuật viên trang thiết bị y tế với Công ty HVR international và Hiệp hội EMTEC EV- Công hòa Liên bang Đức

04/08/2013 admin 0

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình đào tạo kỹ thuật viên trang thiết bị y tế với Công ty HVR international và Hiệp hội EMTEC EV- Công hòa Liên bang Đức. Thời gian thực hiện từ tháng 07.2013 đến tháng 12.2014.